יפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

יפוי כח מתמשך בא להחליף מינוי אפוטרופוס לתקופה בה אינכם יכולים לקבל החלטות בעצמכם (מחוסרי הכרה, דמנציה או בעיה קוגנטיבית אחרת שנגרמת ממחלה או מתאונה). אף אחד מאיתנו לא חסין. במקרה הצורך, אם לא מיניתם מיופה כח, בני המשפחה שלכם יישלחו להליך מפרך ומייגע של מינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט. ההליך כולל צורך בחוות דעת רפואיות, חוות דעת משפטיות של ב"כ האפוטרופוס הכללי וכן ביקור של שירותי הרווחה עובדים סוציאליים וכו' אשר יבחנו את הצורך באפוטרופסות וכן יבחנו האם אתם ראויים למינוי כאפוטרופוס או שמא יש למנות אפוטרופוס חיצוני...

כל זה לוקח המון זמן יקר, עולה לא מעט כסף, מורט עצבים והכל בשביל לדאוג למי שאתם אוהבים. גם לאחר המינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט לא נגמרות התלאות, יש להגיש דו"ח המפרט את כל נכסי מי שמונה לו אפוטרופוס, לדווח לכל הרשויות (בנקים, קופות גמל, טאבו ועוד ועוד) על מינוי האפוטרופוס, וכן לדווח מידי שנה על פעולות האפוטרופוס, על יתרת הנכסים וכו'.

כל זה פשוט היה נחסך לו הייתם ממנים מיופה כח מתמשך. פשוט מציגים אישור רפואי ויפוי הכח המתמשך, הדומה לאפוטרופסות, פשוט נכנס לתוקף. מניסיון: זה אורך בערך יום אחד!

כלי משפטי חדש ויעיל

יפוי כח מתמשך הינו כלי משפטי חדש יחסית, המאפשר לכל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה להחליט מי יהיה זה שייכנס בנעליו וידאג לזכויותיו, בריאותו ורווחתו, אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות כן. כאמור, ייפוי כח מתמשך אינו מצריך התערבות שיפוטית כלל, לא בשלב עריכתו ולא בשלב הכנסתו לתוקף. הוא מהווה אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס, פרוצדורה אשר ניתן לבצעה אך ורק על ידי הגשת בקשה לבית המשפט, ובכך גלום יתרון גדול.

במסגרת ייפוי הכוח יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח. את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח.

האדם הממנה מאשר בפני עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.הגשת ייפוי הכוח תיעשה על ידי עורך הדין שערך אותו באופן מקוון. רק עורכי דין שהוסמכו לכך הם בעלי גישה למערכת המקוונת.

עו"ד שרון גושן הינו בעל הסכמה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כח מתמשכים וכן ובעל ניסיון רב בתחום